Hemmeligheden om Randers

Steen Steensen Blicher

 

Steen Steensen Blicher

(1782-1848)

Født 1782 i Vium, syd for Viborg

Præst, vandringsmand og forfatter Steen Steensen Blicher er en stor skikkelse i den danske litteraturhistorie. Han er især kendt for sine talrige noveller og digte.

Blichers noveller handler om hverdagslivet blandt bønder og fattigfolk i Jylland. Blicher forsvandt ofte ud at vandre og på jagt i flere dage i træk på den jyske hede. På sine vandringer mødte han områdets mange rakkere, vagabonder, hedebønder og deres sæder og skikke. Alle sammen personer der tjente som inspiration til Blichers fortællinger.

Blicher kom for første gang til Randers i 1796 for at gå på Latinskolen. Tre år efter blev han student og tog til København for at studere teologi. I 1810 vendte han tilbage for at undervise på Latinskolen. I 1825 fik han embede i Spentrup Sogn nord for Randers.

Han var en aktiv medborger og humanist. Han kæmpede blandt andet for en fri forfatning – det der senere bliver til grundloven. Blicher var en flittig skribent af artikler til landbefolkningen om praktisk arbejde på landet. Men hans kald var at være digter.

Blicher var en anerkendt forfatter i sin samtid. Men han følte sig både misforstået og uden for det gode selskab af forfattere. Han var ofte syg, afhængig af alkohol og i økonomiske problemer. Han var til tider mere optaget af at være på vandring, end at passe sit hverv som præst. Derfor blev han afskediget som præst i 1847 – et halvt år efter døde han i Spentrup.

Kilde: Forfatterweb og Litteratursiden

Centrale værker

Hosekræmmeren (1829)
En Landsbydegns Dagbog (1824)

Trækfuglene (1838)